On Kawara en het verschil tussen Oosterse en Westerse kunst

On Kawara en het verschil tussen Oosterse en Westerse kunst

Om het verschil in zienswijze, mentaliteit en ontvankelijkheid aan te duiden, heeft On Kawara de Oosterse kunst eens vergeleken met keramiek en de Westerse kunst met glas. De Oosterse kunst is afstandelijk, ondoorzichtig en verhullend; in zeker opzicht vergelijkbaar met acupunctuur waar de medische handelingen ook van buitenaf plaatsvinden. De Westerse kunst daarentegen is juist individualistisch, analytisch en ontledend; vergelijkbaar met operatieve chirurgie waarbij het menselijk lichaam direct wordt blootgelegd. Het is in feite het verschil tussen een metafysische en een alchimistische opvatting. On Kawara’s werk bevindt zich op een soort neutraal tussengebied: het is Westers in zijn bijna fysieke concreetheid en directe waarneembaarheid, Oosters in zijn intrinsieke en spirituele lading die vele vragen stelt, maar ook veel suggesties biedt.

geschreven door Karel Schampers
Uit: On Kawara, Date paintings in 89 cities

Posted on 09/07/2018