AntoinetDeurloo/16.7b.16

Porseleinen schilderijen
Antoinet Deurloo maakt porseleinen schilderijen met een zelf ontwikkelde techniek die zij ‘schilderen met porselein’ noemt. Zij gebruikt vloeibaar porselein en schildert hiermee haar geabstraheerde landschappen. Hiermee kan zij ragfijne lijnen, organische vormen en een reliëf in het oppervlak maken. In het tweede stadium van haar werk beschildert zij het porselein met pigmenten en oxides.
Geabstraheerde landschappen
Met weinig visuele aanknopingspunten toont zij landschappen die erg tot de verbeelding spreken en zeer suggestief zijn. Het zijn imaginaire geabstraheerde landschappen die de ene keer duidelijk landschappelijk zijn en de andere keer meer symbolisch. Het ontbreken van een westers perspectief (ze gebruikt geen diepteperspectief dmv schaduw, overlapping of kleur) roept vragen op. Waar kijk ik naar? Vanuit welk perspectief? Is het groot, is het klein? Dit wordt nog benadrukt door het ontbreken van herkenbare objecten; dieren en mensen laat zij opzettelijk achterwege.
Haar porseleinen schilderijen zijn vooral geïnspireerd op oude Oost-Aziatische geschilderde landschappen van inkt op papier en de daarbij behorende Taoïstische filosofie waarin de natuur de kern van het leven is.

Porcelain paintings
Antoinet Deurloo makes porcelain paintings with a self-developed technique that she calls ‘painting with porcelain’, applying liquid porcelain to create her abstracted landscapes. With this she can create gossamer lines, organic shapes and a relief in the surface. In the second stage of her work she paints the porcelain with pigments and oxides.
Abstract landscapes
With few visual clues, her landscapes make an appeal to the imagination and are highly suggestive. They are imaginary abstracted landscapes that are clearly scenic at times and more symbolic at other times. The lack of a western perspective (there is no depth perspective through shadow, overlap or color) raises questions. What am I looking at? From what perspective? Is it big, is it small? This is strengthened by the absence of identifiable objects; animals and people intentionally left out.
Her porcelain paintings are mainly inspired by old East Asian painted landscapes of ink on paper and the associated Taoism philosophy in which nature is the core of life.

 

AntoinetDeurloo:16.7b.16

untitled
p
orcelain & pigment
8 x 8 cm mounted on hardwood
2016
collection of artist