About

About

Beeldend kunstenaar Antoinet Deurloo is woonachtig en werkzaam in Rotterdam.
In 1993 is zij afgestudeerd aan de Academie van Beeldende Kunsten/Willem De Kooning Academie te Rotterdam.

Visual artist Antoinet Deurloo lives and works in Rotterdam.
In 1993 she graduated from the Academy of Visual Arts / Willem De Kooning Academy in Rotterdam.

Schilderijen
Mijn schilderijen zijn gebaseerd op natuur, beweging en ritme. Het zijn abstracte, expressionistische schilderijen. Het in eerste instantie ‘niet weten’ wat je ziet is een uitgangspunt, de expressie en de energie van de kwaststreek kunnen zien, voelen en ervaren eveneens.
Geabstraheerde landschappen
Met weinig visuele aanknopingspunten toont zij landschappen die erg tot de verbeelding spreken en zeer suggestief zijn. Het zijn imaginaire geabstraheerde landschappen die de ene keer duidelijk landschappelijk zijn en de andere keer meer een beweging lijken weer te geven of de essentie van een energie willen vastleggen. Het ontbreken van een duidelijk perspectief (ze gebruikt geen diepteperspectief dmv schaduw, overlapping of kleur) roept vragen op. Waar kijk ik naar? Vanuit welk perspectief? Is het groot is het klein? Dit wordt nog benadrukt door het ontbreken van herkenbare objecten, dieren en mensen laat zij opzettelijk achterwege.

Paintings
My paintings are based on nature, movement and rhythm. They are abstract, expressionist paintings.
Initially ‘not knowing’ what you see is a starting point, being able to see, feel and experience the expression and energy of the brushstroke as well.
Abstract landscapes
With few visual clues, her landscapes make an appeal to the imagination and are highly suggestive. They are imaginary abstracted landscapes that are clearly scenic at one time and at other times seem to represent more a movement or capture the essence of an energy. The lack of a clear perspective (there is no depth perspective through shadow, overlap or color) raises questions. What am I looking at? From what perspective? Is it big is; it small? This is further strengthened by the absence of identifiable objects, animals and people intentionally left out.


Untitled – 2017 – 11,2 x 22,7 cm – porcelain & cobalt oxide

Porseleinen schilderijen
Antoinet Deurloo maakt haar porseleinen werken met een zelf ontwikkelde techniek die zij ‘schilderen met porselein’ noemt. Zij gebruikt hiervoor vloeibaar porselein en schildert hiermee haar geabstraheerde landschappen. De techniek is herkenbaar aan fijne lijnen, organische vormen en structuren, en een licht reliëf in het oppervlak. Na de biscuit stook volgt het tweede stadium van haar werk. Met pigmenten en oxides beschildert zij het porselein, hiermee bepaalt zij de voorstelling, de dynamiek en de atmosfeer.
Tijd, beweging & materiaal
Haar werkproces is een belangrijk onderdeel van haar werk. Zij omschrijft haar werkmethode als een (non)dualistische dans. In opperste concentratie en beheersing van haar materiaal beweegt zij samen met het materiaal naar de voorstelling toe. Op zo’n moment begeeft zij zich tussen overgave en controle, tussen het impliciete en het expliciete, tussen vol en leeg, tussen spontaniteit en beheersing.
Haar porseleinen schilderijen zijn voornamelijk geïnspireerd op oude Oost-Aziatische geschilderde landschappen van inkt op papier. Ook het Taoïsme, een van oorsprong Chinese filosofie waarin de natuur de kern van het leven is, speelt een belangrijke rol bij het maken van haar werk.

Porcelain paintings
Antoinet Deurloo makes these works with a self-developed technique that she calls ‘painting with porcelain’, applying liquid porcelain to create her abstracted landscapes. The technique is characterized by the fine lines and the organic shapes and structures that add relief to the surface. After the first biscuit firing, the second stage of her work follows. She paints the porcelain with pigments, thereby determining the representation, the dynamics and the atmosphere.
Time, movement & material
Her work process is an important part of her work. She discribes her working method as a (non)dualistic dance. In supreme concentration and in control of her material, she moves with the material towards the representation. According to her, it’s an interplay, moving between surrender and control, between the implicit and the explicit, between full and empty, between spontaneity and control.
It will come as no surprise that her porcelain paintings are mainly inspired by old East Asian painted landscapes of ink on paper and the associated Taoism philosophy in which nature is the core of life.