Home

huidig project / current project:

1 mei t/m 30 september 2018
Artist in residence & Kunstproject:
Vanuit een ander perspectief
Trompenburg Tuinen & Arboretum
Honingerdijk 86, Rotterdam

1 May – 30 September 2018
AIR & Art project: From a different perspective
Trompenburg Tuinen & Arboretum
Rotterdam, NL

blog: www.antoinetdeurloo.com/trompenburg
facebook.com/kunstprojectTrompenburg

tentoonstelling / exhibition

9 t/m 30 september 2018
Trompenburg Tuinen & Arboretum
Honingerdijk 86, Rotterdam

artist talk

23 september 2018, 14.00 uur
locatie: Theehuis Uithoek
Trompenburg Tuinen & Arboretum
Honingerdijk 86, Rotterdam

tour d’artiste

25 september 2018, 14.00 uur

Trompenburg Tuinen & Arboretum
Honingerdijk 86, Rotterdam

 

 

Kunstproject: Vanuit een ander perspectief

Van 1 mei tot en met 30 september verblijft Antoinet Deurloo
als artist in residence in Trompenburg. Hier gaat zij werken aan
haar kunstproject ‘Vanuit een ander perspectief’.
In september is er een overzichtstentoonstelling met haar nieuw
gemaakte werken te zien. Dit kunnen tekeningen,
schilderijen, sculpturen, installaties of interventies worden.

Tijdens haar werkperiode zoekt zij naar verschillen in de
natuurbeleving tussen mensen met een westerse (Europese)
en oosterse (Oost-Aziatische) afkomst. Door middel van
gesprekken met genodigden en bezoekers wil zij een aantal
ideeën verzamelen die tot inspiratiebron zullen dienen bij
het maken van nieuwe werken. Hierbij laat zij zich ook graag
inspireren door onverwachte magische momenten en de
poëtische schoonheid van de exotische bomen- en plantenweelde
die Trompenburg biedt.

– opening van de tentoonstelling:
9 september van 15.00 uur tot 17.00 uur, locatie: Grote schuur

– eindpresentatie met artist talk:
23 september, 14.00 uur, locatie: Theehuis Uithoek

Wilt u op de hoogte blijven van dit project?
De kunstenaar houdt op haar website en facebookpagina een blog bij over het project.
Hier vindt u niet alleen wekelijkse ervaringen, foto’s en informatie,
maar ook verdiepende en gerelateerde artikelen.
Zie ook de website van Trompenburg – www.trompenburg.nl

blog: www.antoinetdeurloo.com/trompenburg
           facebook.com/kunstprojectTrompenburg

Adres: Trompenburg Tuinen en Arboretum,
Honingerdijk 86, Rotterdam (Kralingen)

Mede mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage
van CBK Rotterdam en Stichting Volkskracht

Art project: From a different perspective

From 1 May till 30 September I will stay as an artist in residence in Trompenburg. Here I will be working on my art project ‘From a different perspective’. In September, an exhibition with my newly created works can be seen. These could be in the form of drawings, paintings, sculptures, installations or interventions.

For this project I will search for differences in the experience of nature between people with a Western (European) and Eastern (East Asian) origin. I will have conversations with guests and visitors hoping to collect some thoughts or aspects that will serve as a source of inspiration for creating new works. During this work process I will be happy to be influenced by unexpected magical moments and the poetic beauty of the exotic trees and plants that Trompenburg offers.

– opening exhibition with new works:
9 September, from 3 till 5 pm, location: grote schuur

– final presentation with artist talk:
23 September, 2 pm, location: Theehuis Uithoek

Would you like to stay informed of this project?
On my website and facebook page I will have a blog about the project.
Here you will not only find weekly experiences, photos and information,
but also in-depth and related articles.
You can also visit the Trompenburg website – www.trompenburg.nl

blog: www.antoinetdeurloo.com/trompenburg
facebook.com/artprojectTrompenburg

Address: Trompenburg Tuinen en Arboretum,
Honingerdijk 86, Rotterdam (Kralingen)

Made possible with financial support of
CBK Rotterdam en Stichting Volkskracht